Miejsca w Barranquitas

Otwórz mapę
Czas lokalny:
05:48:39
Barranquitas
Region administracyjny:Barranquitas
Populacja:30 318
Kod telefoniczny:
+1-787-787
+1-787-939
Kod pocztowy:
00794

Położenie na mapie Portoryko

Map SVG
BarranquitasBarranquitas
Barranquitas
La VECINDAD BAR & GRILL

La VECINDAD BAR & GRILL

Carr. 771, km. 4.0 Int. Bo Barrancas Sector Los Zayas
restaurantCzytaj więcej
Sears
Paseo Lineal y Mirador Turístico de Barranquitas

Paseo Lineal y Mirador Turístico de Barranquitas

Puerto Rico 152R, Barranquitas
point_of_interestCzytaj więcej
Casa Luis Muñoz Rivera

Casa Luis Muñoz Rivera

Calle Muñoz Rivera 10, Barranquitas
point_of_interestCzytaj więcej
Vivero de Barranquitas

Vivero de Barranquitas

Barranquitas
point_of_interestCzytaj więcej
Rent-A-Center
La Tiendita De Reposteria

La Tiendita De Reposteria

37 Calle Luis Muñoz Rivera, Aibonito
bakeryCzytaj więcej

Centro Cultural de Barranquitas

Barranquitas
point_of_interestCzytaj więcej
Casa De Empeño y Joyería Denton

Casa De Empeño y Joyería Denton

Calle Barceló, Barranquitas
financeCzytaj więcej

United States Postal Service

41 Calle Munoz Rivera Frnt, Barranquitas
post_officeCzytaj więcej

Junta De Inscripcion Permanente - JIP

Calle Luis Muñoz Rivera, Barranquitas
local_government_officeCzytaj więcej
La Koreana Sport Wear

La Koreana Sport Wear

25 Calle Padre Davila, Aibonito
storeCzytaj więcej
Pabellón de las Artes y la Juventud

Pabellón de las Artes y la Juventud

Barranquitas
point_of_interestCzytaj więcej
Small Town

Ayala Negrón & Co., LLC

10 Calle Barceló, Barranquitas
accountingCzytaj więcej

Colecturia de Barranquitas

Calle Ext. El Parque Final, Paseo Toño Velez, Barranquitas
accountingCzytaj więcej
Centro De Salud Integral - Barranquitas

Centro De Salud Integral - Barranquitas

Calle Barceló, Aibonito
hospitalCzytaj więcej

Bomberos De Barranquitas

Puerto Rico 152R, Barrancas
fire_stationCzytaj więcej

Residencial Villa Universidad

Barranquitas
neighborhoodCzytaj więcej

📑 Barranquitas wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy