Steder i Camuy

Åben kort
Lokal tid:
15:57:17
Camuy
Administrative Region:Camuy
Befolkning:35 159
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00627

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
CamuyCamuy
Camuy
Pizza Hut
Atlantic Toyota

Atlantic Toyota

Carretera Puerto Rico 2
car_dealerLæs mere
Ministerio Cristo Viene

Ministerio Cristo Viene

Carretara Rd 2 Km 96.2 Membrillo, Camuy
churchLæs mere
CamuyCoop - Cooperativa de Ahorro y Crédito de Camuy

CamuyCoop - Cooperativa de Ahorro y Crédito de Camuy

Ave. Baltazar Jiménez Méndez #300, Camuy
financeLæs mere
Domino's (Pizza)

Domino's (Pizza)

155 Marginal Calle Comercio, Hatillo
meal_deliveryLæs mere
Gatsby

Gatsby

Carretera Puerto Rico 2, Hatillo
clothing_storeLæs mere
Modamia Boutique

Modamia Boutique

HC04 Box 18278 Carr. 2 Km. 93.3, Camuy
clothing_storeLæs mere
C9 Hatillo del Mar

C9 Hatillo del Mar

C9 Calle Felipe Arana, Hatillo
lodgingLæs mere
Iglesia Cristiana Misionera El Maestro
Universal Properties Real Estate / Realty/Bienes Raices

Universal Properties Real Estate / Realty/Bienes Raices

Carretera Puerto Rico 653, Arecibo
real_estate_agencyLæs mere
CamuyCoop - Cooperativa de Ahorro y Crédito de Camuy

CamuyCoop - Cooperativa de Ahorro y Crédito de Camuy

Membrillo
financeLæs mere

Lcdo. Pablo I. Cabrera

HC-06, Box 69825, Carretera #119 - Km 5.7, Camuy
lawyerLæs mere
Deida Realty

Deida Realty

Km 87.7, Estados Unidos, Calle 2, Hatillo
real_estate_agencyLæs mere

Liberty Cable 334453

Calle 1, Hatillo
point_of_interestLæs mere
PUMA ENERGY

PUMA ENERGY

Carretera Puerto Rico 2, Hatillo
gas_stationLæs mere

MLC Real Estate

2511 road 4491 (Avenida Los Veteranos), Camuy
real_estate_agencyLæs mere

Abitare

Calle F D Roosevelt, Hatillo
point_of_interestLæs mere
Estación De Bomberos Arecibo

Estación De Bomberos Arecibo

Carretera Puerto Rico 2, Hatillo
fire_stationLæs mere

📑 Camuy alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning