Steder i Guaynabo

Åben kort
Lokal tid:
01:08:47
Guaynabo
Administrative Region:Guaynabo
Befolkning:97 924
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00965
00966
00968
00969
00971

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
GuaynaboGuaynabo
San Juan
Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano

Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano

San Juan
universityLæs mere
Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

475 Calle C, Guaynabo
point_of_interestLæs mere
Hospital Metropolitano

Hospital Metropolitano

Carr. 21 Num. 1785 Ave. Las Lomas #21, San Juan
hospitalLæs mere

Hi-Tech

Avenida Las Cumbres, Guaynabo
point_of_interestLæs mere
Wendy's

Wendy's

Avenida Las Cumbres, Guaynabo
restaurantLæs mere
Escuela Miguel De Cervantes Saavedra

Escuela Miguel De Cervantes Saavedra

Carr. 831 Km 9.4 Urb., Bayamón
schoolLæs mere
Krispy Kreme

Krispy Kreme

Avenida Las Cumbres, Plazoleta Las Cumbres, Guaynabo
bakeryLæs mere
Kentucky Fried Chicken

Kentucky Fried Chicken

Avenida Lomas Verdes, Bayamón
restaurantLæs mere
Starbucks Coffee doble piso

Starbucks Coffee doble piso

1790 Puerto Rico 8838, San Juan
cafeLæs mere
Universidad de Puerto Rico Bayamón

Universidad de Puerto Rico Bayamón

Puerto Rico 174, Bayamón
universityLæs mere
Caribe Cinemas

Caribe Cinemas

Avenida East, Guaynabo
movie_theaterLæs mere
Banco Popular

Banco Popular

Jardines Reales Shopping, Ave. Las Cumbres, Esq.Calle Juan C.Borbón, Guaynabo
bankLæs mere

Escuela W. D. Boyce

1721 Calle 24 S O, San Juan
schoolLæs mere
Comision Industrial de Puerto Rico

Comision Industrial de Puerto Rico

310 Cll 3 Southeast, San Juan
point_of_interestLæs mere
Parque de Torrimar

Parque de Torrimar

Cll 2, Guaynabo
point_of_interestLæs mere
Professional Hospital

Professional Hospital

Avenida Las Cumbres, Guaynabo
hospitalLæs mere
Airsoft Puerto Rico

Airsoft Puerto Rico

Urbanizacion Lomas Verdes, Esquina Calle Nogal, 3A-2 Avenida Laurel, Bayamón
storeLæs mere
Bayamón

📑 Guaynabo alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning