Steder i Juana Díaz

Åben kort
Lokal tid:
05:36:43
Juana Díaz
Administrative Region:Juana Díaz
Befolkning:76 789
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00795

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
Juana DíazJuana Díaz
Juana Díaz

Juana Díaz

Juana Díaz
localityLæs mere
Total PR
Pep Boys Auto Parts & Service

Pep Boys Auto Parts & Service

200 Carr 149, Juana Diaz
car_repairLæs mere
Motel El Edén
Dewey University, Centro de Juana Díaz

Dewey University, Centro de Juana Díaz

Puerto Rico 149, Juana Díaz
universityLæs mere
Burger King

Burger King

Puerto Rico 584, Juana Díaz
restaurantLæs mere
Cooper Vision

Cooper Vision

500 Calle Desvio Victor Cruz, Juana Díaz
healthLæs mere
First Bank PR

First Bank PR

506 Avenue San Cristóbal, Coto Laurel
bankLæs mere
Plaza Juana Díaz Mall

Plaza Juana Díaz Mall

Puerto Rico 149, Juana Díaz
spaLæs mere
Supermercados Selectos
Carvel Ice Cream

Carvel Ice Cream

Puerto Rico 584, Juana Díaz
storeLæs mere
Casa Museo de los Santos Reyes

Casa Museo de los Santos Reyes

Calle Comercio, Juana Díaz
museumLæs mere
Escuela Luis Llorens Torres

Escuela Luis Llorens Torres

Calle Desvio Victor Cruz, Juana Díaz
schoolLæs mere

Escuela Carmen Belén Veiga

Calle Muñoz Rivera, Juana Díaz
schoolLæs mere
Centro Cultural Cayacoll

Centro Cultural Cayacoll

Puerto Rico 512, Ponce
point_of_interestLæs mere
Kentucky Fried Chicken - Juana Díaz

Kentucky Fried Chicken - Juana Díaz

Puerto Rico 149, Juana Díaz
restaurantLæs mere
T-Mobile

T-Mobile

Pr 14 Km 6.2, Suite 126, Coto Laurel
electronics_storeLæs mere
Centro Cristiano Fruto de la Vid - Sur, PR

Centro Cristiano Fruto de la Vid - Sur, PR

Puerto Rico 149, Juana Díaz
churchLæs mere

PUERTO RICO FIRE RESCUE &SAFETY INSTITUTE

Juana Díaz
schoolLæs mere
Aguilita

📑 Juana Díaz alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning