LEVITTOWN PLUMB ELECTRIC & RENTAL i Toa Baja

Puerto RicoLEVITTOWN PLUMB ELECTRIC & RENTAL

21:03:25

Lukket

🕗 √•bningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
L√łrdag-
S√łndag-
2746-2754, Boulevard Levittown, 00949, Toa Baja, PR Puerto Rico
Kontakter telefon: +1 787-784-6522
Internet side: lplumbelectric.com
St√łrre kort og retninger
Latitude: 18.446458, Longitude: -66.176628

Kommentar 5

 • en

  Carl Jones

  ::

  This store went above and beyond to solve my problem. It's usually the small mom n pop stores that are more efficient. Thanks

 • Christian Zerep

  Christian Zerep

  ::

 • Omar Lugo

  Omar Lugo

  ::

  Exelente servicio y calidad ferretería de pueblo.

 • es

  Rocio Ortiz

  ::

  Excelente servicio a un costo razonable.

 • Marcos A. Qui√Īones Otero

  Marcos A. Qui√Īones Otero

  ::

  Great opportunity to rent equipment, buy tool electricity and plumbing. ES UNA BUENA FERRETER√ĆA PARA RENTA DE MATERIAL, VENTA ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD Y PLOMER√ĆA.

Nærmeste Isenkræmmer

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning