Steder i Manatí

Åben kort
Lokal tid:
06:37:08
Manatí
Administrative Region:Manatí
Befolkning:44 113
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00674

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
ManatíManatí
Vega Baja

Vega Baja

Vega Baja
localityLæs mere
Manati World Point Inn

Manati World Point Inn

PR 685 Km 2.6 Int PO Box 1444, Manatí
lodgingLæs mere
Sears Hometown Store
Manatí Medical Center

Manatí Medical Center

Calle Hernandez Carrion, Manatí
hospitalLæs mere
Scotiabank

Scotiabank

Km. 49.7, Puerto Rico 2, Manatí
bankLæs mere
Doctors' Center Hospital Manati

Doctors' Center Hospital Manati

Carr #2 Km 47.7, Manatí
hospitalLæs mere
Berríos (Mueblerías Berríos)

Berríos (Mueblerías Berríos)

Carr. Estatal 2 Km. 60.6 Bo. Bajuras, Manatí
furniture_storeLæs mere
Colegio Marista El Salvador

Colegio Marista El Salvador

Km. 45.5, Puerto Rico 2
schoolLæs mere
Instituto Tecnológico de Puerto Rico

Instituto Tecnológico de Puerto Rico

Calle Marginal, Manatí
universityLæs mere

American University of Puerto Rico

Km. 48.7, Puerto Rico 2, Manatí
universityLæs mere
Supermercados Supermax
Rooms To Go Outlet

Rooms To Go Outlet

Carr #2 Km 49.2 Local #70 Bo. Cotto Norte, Manati
furniture_storeLæs mere
Departamento de Bomberos de Manati

Departamento de Bomberos de Manati

Km. 2.7, Puerto Rico 670
fire_stationLæs mere
Pollo Tropical

Pollo Tropical

carr #2 Km 45.8 Local #7 Plaza Monte Real, Manati
restaurantLæs mere
Manatí Veterinary Clinic

Manatí Veterinary Clinic

Carretera Puerto Rico 2, Vega Baja
veterinary_careLæs mere
Marshalls
Burlington - Temporarily Closed

Burlington - Temporarily Closed

119 State Roade #2, Manati
clothing_storeLæs mere
Body Shape

Body Shape

PR-2 Sector Cantera, Manatí
gymLæs mere
Manatí

📑 Manatí alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning