Steder i Mayagüez

Åben kort
Lokal tid:
08:34:27
Mayagüez
Administrative Region:Mayagüez
Befolkning:89 080
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00680
00681
00682

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
MayagüezMayagüez
Mayagüez

Mayagüez

Mayagüez
localityLæs mere
Holiday Inn Mayaguez & Tropical Casino

Holiday Inn Mayaguez & Tropical Casino

2701 Hwy. 2, Mayagüez
lodgingLæs mere
Mayaguez Resort & Casino Hotel

Mayaguez Resort & Casino Hotel

681 Ruta Panorámica, Mayagüez
lodgingLæs mere
Howard Johnson Inn Downtown Mayaguez PR

Howard Johnson Inn Downtown Mayaguez PR

70 Calle Méndez Vigo, Mayagüez
lodgingLæs mere
Hotel Colonial

Hotel Colonial

14 South,, Iglesia, Mayagüez
lodgingLæs mere
Zoológico de Mayagüez

Zoológico de Mayagüez

Carretera 108 (interior), Mayagüez
zooLæs mere
Plaza Colón

Plaza Colón

Plaza Colón, Mayagüez
parkLæs mere
Banco Popular

Banco Popular

53 Calle McKinley Plaza, Mayagüez
bankLæs mere
Plaza Sultana Shopping Center

Plaza Sultana Shopping Center

Cll 2, Mayagüez
shopping_mallLæs mere

Banco Popular

1 Calle Suau, Mayaguez, P.R. 00680, Mayagüez
bankLæs mere
Toys

Toys"R"Us

Carretera #2 Km 159.0, Mayagüez
storeLæs mere

Radiocentro

Calle Bosque, Mayagüez
point_of_interestLæs mere
Mayagüez Town Center

Mayagüez Town Center

Calle Real, Mayagüez
shopping_mallLæs mere
McDonald's

McDonald's

Carretera Puerto Rico 2, Mayagüez
restaurantLæs mere
Fat Tuesday's
Mayaguez Memorial

Mayaguez Memorial

189 Calle Mendez Vigo W, Mayagüez
funeral_homeLæs mere
Centro Judicial de Mayagüez

Centro Judicial de Mayagüez

91 Avenida Hiram David Cabassa, Mayagüez
courthouseLæs mere
Centro de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación Y Obras Públicas

Centro de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación Y Obras Públicas

Mayagüez
local_government_officeLæs mere
McDonald's

McDonald's

Avenida Eugenio María de Hostos, Mayagüez
restaurantLæs mere
Mayagüez Pueblo

Mayagüez Pueblo

Mayagüez Pueblo
sublocality_level_1Læs mere

📑 Mayagüez alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning