Steder i Quebradillas

Åben kort
Lokal tid:
17:38:46
Quebradillas
Administrative Region:Quebradillas
Befolkning:25 919
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00678

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
QuebradillasQuebradillas
Quebradillas

Quebradillas

Quebradillas
localityLæs mere
Túnel de Guajataca

Túnel de Guajataca

Avenida Noel Estrada, Isabela
point_of_interestLæs mere
Hotel VistaMar Ocean Club

Hotel VistaMar Ocean Club

6205 Puerto Rico 113, Quebradillas
lodgingLæs mere
Hotel El Guajataca

Hotel El Guajataca

Puerto Rico 2 #6301, Quebradillas
lodgingLæs mere
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Bo Cocos, PR-484 Calle Los Lugos, Quebradillas
churchLæs mere
Dragon Masters Karate Studio

Dragon Masters Karate Studio

Calle Romana, Bo
healthLæs mere
Iglesia San Rafael Arcangel

Iglesia San Rafael Arcangel

110 Calle San Carlos, Quebradillas
churchLæs mere

FARMACIA LASALLE

2621, 113 ST, 11.6 KM, Quebradillas
pharmacyLæs mere
Aros Del Norte

Aros Del Norte

Calle Las Cuevitas, Terranova
general_contractorLæs mere

Ecologic PR Recycling Inc.

PR #2 Km 97.9, Los Cocos, Quebradillas
point_of_interestLæs mere
Yodalis Lopez Photography

Yodalis Lopez Photography

18°28'19. 66°56'05., 4"N Puerto Rico 3, Guayama
point_of_interestLæs mere
Supermercados Hatillo Kash & Karry

Supermercados Hatillo Kash & Karry

78-80 Calle Socorro, Quebradillas
grocery_or_supermarketLæs mere
La Nueva China
SUBWAY®Restaurants

SUBWAY®Restaurants

State Rd #2 KM 100.7, Quebradillas
restaurantLæs mere
San Rafael Cooperativa

San Rafael Cooperativa

Calle Rafael Rodriguez, Quebradillas
point_of_interestLæs mere
Sanji auto parts

Sanji auto parts

Calle Felipe Ruiz, Quebradillas
car_repairLæs mere
Bargain City

Bargain City

PR-2, Quebradillas
storeLæs mere
Walgreens

Walgreens

Carretera Estatal Pr-2 Km. 101.0, Quebradillas
convenience_storeLæs mere

📑 Quebradillas alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning