Steder i Toa Alta

Åben kort
Lokal tid:
21:50:36
Toa Alta
Administrative Region:Toa Alta
Befolkning:74 066
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00953
00954

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
Toa AltaToa Alta
Bayamón
Krispy Kreme

Krispy Kreme

Carretera PR-693, Doramar Plaza, Dorado
bakeryLæs mere
Adriel Toyota

Adriel Toyota

Carr 693 km 1.0, Cruce de la virjencita, Dorado
insurance_agencyLæs mere
Banco Popular

Banco Popular

Carr. 165 Km. 11.5, Toa Alta, P.R. 00953, Toa Alta
bankLæs mere
Econo
Julius Pizza

Julius Pizza

1000 La Fuente Shopping Center, Ste 33, Toa Alta
meal_deliveryLæs mere
Magic Transport Inc

US Post Office

76-82 Calle Luis Muñoz Rivera, Toa Alta
post_officeLæs mere

Surface Specialists of Puerto Rico

Calle Rio Guajataca, Montecasino, Toa Alta
home_goods_storeLæs mere
Doramar Plaza

Doramar Plaza

Puerto Rico 693, Dorado
shopping_mallLæs mere
X. Respiratory and Compliance Group

X. Respiratory and Compliance Group

F-33, 00959, Calle Clavel, Bayamón
local_government_officeLæs mere

Posit Media

Cond Plaza 20 #603 Suite 1006
point_of_interestLæs mere
Centro Cristiano Fruto de la Vid - Toa Alta

Centro Cristiano Fruto de la Vid - Toa Alta

Puerto Rico 165R, Toa Alta
churchLæs mere

Empresas Municipales Toalteña Corp.

#85 Calle Barcelo Esquina, Calle José De Diego, Toa Alta
point_of_interestLæs mere
VEGACOOP (Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta)

VEGACOOP (Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta)

1 Calle Antonio R Barcelo, Toa Alta
bankLæs mere

Boost Mobile Store

Bo. Pina Carr. 861 Km. 86, Toa Alta
storeLæs mere

Muebleria Guzman

31 Calle Luis Muñoz Rivera, Toa Alta
furniture_storeLæs mere

Taino Bike Repair

39 Calle Luis Muñoz Rivera, Toa Alta
point_of_interestLæs mere
Candelaria

Candelaria

Candelaria
localityLæs mere

📑 Toa Alta alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning