Steder i Salinas

Puerto RicoSalinas

 

Salinas

Administrative Region:
Salinas
Befolkning:
31 078
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00751

Placering på kortet over Puerto Rico

Puerto Rico map SVG
Salinas

Gym

Administrative område niveau 1

Bageri

Møbelbutik

Isenkræmmer

📑 Salinas alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2ApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBrandstationButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMuseumMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRestaurantRetsbygningRuteRådhusSkoleSkønhedssalonStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTankstationTøjbutik