Steder i Utuado

Puerto RicoUtuado

 

Utuado

Administrative Region:
Utuado
Befolkning:
33 149
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00641

Placering på kortet over Puerto Rico

Puerto Rico map SVG
Utuado

Regnskab

Pengeautomat

Tøjbutik

Universitet

Dyrlægebehandling

📑 Utuado alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilreparationerBrandstationButikCafeCampingpladsDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFilmudlejningFinansiereForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMuseumMåltid takeawayNabolagNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel