Steder i Barranquitas

Åben kort
Lokal tid:
05:47:18
Barranquitas
Administrative Region:Barranquitas
Befolkning:30 318
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00794

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
BarranquitasBarranquitas
Barranquitas

Barranquitas

Barranquitas
localityLæs mere
La VECINDAD BAR & GRILL

La VECINDAD BAR & GRILL

Carr. 771, km. 4.0 Int. Bo Barrancas Sector Los Zayas
restaurantLæs mere
Sears
Paseo Lineal y Mirador Turístico de Barranquitas

Paseo Lineal y Mirador Turístico de Barranquitas

Puerto Rico 152R, Barranquitas
point_of_interestLæs mere
Casa Luis Muñoz Rivera

Casa Luis Muñoz Rivera

Calle Muñoz Rivera 10, Barranquitas
point_of_interestLæs mere
Vivero de Barranquitas

Vivero de Barranquitas

Barranquitas
point_of_interestLæs mere
Rent-A-Center
La Tiendita De Reposteria

La Tiendita De Reposteria

37 Calle Luis Muñoz Rivera, Aibonito
bakeryLæs mere

Centro Cultural de Barranquitas

Barranquitas
point_of_interestLæs mere
Casa De Empeño y Joyería Denton

Casa De Empeño y Joyería Denton

Calle Barceló, Barranquitas
financeLæs mere

United States Postal Service

41 Calle Munoz Rivera Frnt, Barranquitas
post_officeLæs mere

Junta De Inscripcion Permanente - JIP

Calle Luis Muñoz Rivera, Barranquitas
local_government_officeLæs mere
La Koreana Sport Wear

La Koreana Sport Wear

25 Calle Padre Davila, Aibonito
storeLæs mere
Pabellón de las Artes y la Juventud

Pabellón de las Artes y la Juventud

Barranquitas
point_of_interestLæs mere
Small Town

Small Town

Puerto Rico 152R, Barranquitas
restaurantLæs mere

Ayala Negrón & Co., LLC

10 Calle Barceló, Barranquitas
accountingLæs mere

Colecturia de Barranquitas

Calle Ext. El Parque Final, Paseo Toño Velez, Barranquitas
accountingLæs mere
Centro De Salud Integral - Barranquitas

Centro De Salud Integral - Barranquitas

Calle Barceló, Aibonito
hospitalLæs mere

Bomberos De Barranquitas

Puerto Rico 152R, Barrancas
fire_stationLæs mere

Residencial Villa Universidad

Barranquitas
neighborhoodLæs mere

📑 Barranquitas alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning