Steder i Carolina

Åben kort
Lokal tid:
04:35:14
Carolina
Administrative Region:Carolina
Befolkning:176 762
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00979
00982
00983
00985
00987

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
CarolinaCarolina
San Juan
Chuck E. Cheese's

Chuck E. Cheese's

Monte Real Plaza, Carr. 3 KM 15.2 B.O., Carolina
restaurantLæs mere
Plaza Carolina

Plaza Carolina

Avenida Jesús M. Fragoso, Carolina
shopping_mallLæs mere
Parroquia San Felipe Apostol

Parroquia San Felipe Apostol

165-3 Calle 419, Villa PR 00985 United States, Carolina
churchLæs mere
Wendy's Carolina 1

Wendy's Carolina 1

Avenida Roberto Clemente, Carolina
restaurantLæs mere
Live Once Ink

Live Once Ink

Avenida Sur #16, Carolina
storeLæs mere
The Tarpon Nest Lodge

The Tarpon Nest Lodge

Calle 116, Carolina
lodgingLæs mere
Costco Wholesale

Costco Wholesale

1185 Ave 65 Infanteria, San Juan
foodLæs mere
Universidad de Puerto Rico en Carolina

Universidad de Puerto Rico en Carolina

2100 Avenida Sur, Carolina
universityLæs mere
Caribbean Brewing

Caribbean Brewing

Av. 65 de Infantería, Carolina
storeLæs mere
CVS
Hospital UPR - Dr. Federico Trilla

Hospital UPR - Dr. Federico Trilla

km 8. P.R, 3 Calle 3, Carolina
hospitalLæs mere
McDonald's

McDonald's

10000 Av. 65 de Infantería, Carolina
restaurantLæs mere
Champs Sports

Champs Sports

200 Ave Fragoso Ste 1390, Carolina
shoe_storeLæs mere
Burger King

Burger King

Av. 65 de Infantería, Carolina
restaurantLæs mere
Hacienda Campo Rico

Hacienda Campo Rico

535 Avenida Campo Rico, Carolina
restaurantLæs mere
T.J. Maxx
Chili's

Chili's

Los Colobos Shopping Center, State Road#3 Km 13.7, 14475 Calle Marginal, Carolina
barLæs mere
Universidad del Este

Universidad del Este

190 Km 1.8 00983, Carretera Boca De Cangrejos, Carolina
universityLæs mere
Carolina

📑 Carolina alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning