Steder i Lares

Åben kort
Lokal tid:
07:16:07
Lares
Administrative Region:Lares
Befolkning:30 753
Telefonopkald:
+1-787-787
+1-787-939
Postnummer:
00631
00669

Placering på kortet over Puerto Rico

Map SVG
LaresLares
Lares
Walgreens
Hacienda Renacer de Lares

Hacienda Renacer de Lares

Calle La Gallera, Lares
point_of_interestLæs mere
Mi Pequeño San Juan

Mi Pequeño San Juan

33 Calle Doctor Pedro Albizu Campos, Lares
restaurantLæs mere
Escuela Superior Domingo Aponte Collazo

Escuela Superior Domingo Aponte Collazo

111 Calle Ramon De Jesus Sierra, Lares
schoolLæs mere
Escuela Ramón de Jesús Sierra

Escuela Ramón de Jesús Sierra

Avenida Los Patriotas, Lares
schoolLæs mere
Burger King

Escuela Mariano Reyes Cuevas

85 Calle Dr. Pedro Albizu Campos, 85 Puerto Rico 111R, Lares
schoolLæs mere
Post Office USPS

Post Office USPS

1 Avenida Los Patriotas #100, Lares
post_officeLæs mere
Panadería El Paraíso
KFC
Subway
Banco Popular

Banco Popular

Ave.Patriotas #562, Lares, P.R. 00669, Lares
bankLæs mere
Heladeria El Grito

Heladeria El Grito

6 Calle Vilella, Lares
storeLæs mere

Colecturia de Lares

Calle Muñoz Rivera #3, 3 Calle Munoz Rivera, Lares
accountingLæs mere
INPACTO
KP4NET L.A.R.E.S. NET CLUB, INC.

KP4NET L.A.R.E.S. NET CLUB, INC.

HC 2 BOX 6419, Lares
point_of_interestLæs mere

Centro Cristiano Adoram

Calle Ramon De Jesus Sierra, Lares
churchLæs mere

📑 Lares alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning