Museum i Lares

Puerto RicoLaresMuseum i Lares

15:04:26

📑 Lares alle kategorier

Administrative område niveau 1AkvariumApotekBageriBankBarBegravelse hjemBilreparationerBilvaskBlomsterhandlerBrandstationButikCafeCampingpladsDagligvarebutikDyrlægebehandlingElektronik butikFinansiereForlystelsesparkForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækParkerePengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutik