Bageri i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
22:17:12
Gustos Coffee Co. Miramar

Gustos Coffee Co. Miramar

Miramar Plaza, Suite 105, 00907, Avenida Juan Ponce de León, San Juan
cafeLæs mere
Kudough's Donuts & Coffee Bar

Kudough's Donuts & Coffee Bar

622 calle cerra local 1, San Juan
cafeLæs mere
Delic Pastries

Delic Pastries

624 Calle Ernesto Cerra, San Juan
bakeryLæs mere
Puerto Rico Bagel Co.

Puerto Rico Bagel Co.

1001 Avenida Juan Ponce de León, San Juan, 00908 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
bakeryLæs mere
Walmart Bakery
GDCD
Nestle Toll House Condado

Nestle Toll House Condado

55 Avenida Condado, San Juan
restaurantLæs mere
Gaby Mini Donas

Gaby Mini Donas

1055 Marginal Kennedy, San Juan
bakeryLæs mere
L'Osteria

Sam's Club Bakery

Pr #2 Km 2.2 Avenida Kennedy, San Juan
bakeryLæs mere
G Delights Sweet Treat Factory

G Delights Sweet Treat Factory

Calle del Muelle, C-204, Capitolio Plaza 100, San Juan
cafeLæs mere
Double Cake

Double Cake

1852 Calle Loíza, San Juan
bakeryLæs mere
Cold Stone Creamery

Cold Stone Creamery

Condominio Reina de Castilla, 100 Paseo Gilberto Concepción De Gracia, San Juan
bakeryLæs mere
El Panadero Artesanal

El Panadero Artesanal

101 Calle Juan AntonioCorretjer #4, San Juan
bakeryLæs mere
Kasalta

Kasalta

1966 Calle McLeary, San Juan
bakeryLæs mere

Daniel's Donas Y Pretzels

525 Avenida Franklin Delano Roosevelt, San Juan
bakeryLæs mere
Bomboniere Cakes

Bomboniere Cakes

200 Calle San Francisco, Old San Juan
bakeryLæs mere
La Patisserie de France

La Patisserie de France

Plaza Las Americas, 525 Ave Franklin Delano Roosevelt, San Juan
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning