Gym i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
14:49:58
Fit Nine One One

Fit Nine One One

1367 Roosevelt Ave, San Juan
gymLæs mere
IYTA PR- Escuela de Yoga y Centro Multidisciplinario

IYTA PR- Escuela de Yoga y Centro Multidisciplinario

Edificio San Rafael, 601 Avenida Miramar, Suite 2-E, San Juan
gymLæs mere

I.Y.T.A. Escuela de Yoga

Av. Miramar & Avenida Juan Ponce de León, San Juan
gymLæs mere

Mind Body Parlor

954 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
gymLæs mere

FitBoxing

Puerto Rico, 956 Avenida Las Palmas, San Juan
gymLæs mere
Aqua Fitness

Aqua Fitness

55, 51 Calle Barranquitas, San Juan
gymLæs mere
Artes Misticas

Artes Misticas

1022 Avenida Doctor Ashford #3, San Juan
spaLæs mere

V de Pilates

2nd Floor at, Paseo Caribe, San Juan
gymLæs mere
Aqua Fitness

Aqua Fitness

1022 Ashford Avenue, San Juan
gymLæs mere
Samadhi Yoga Institute

Samadhi Yoga Institute

800 Avenida Roberto H. Todd #203, San Juan
gymLæs mere
HCOA Fitness Santurce

HCOA Fitness Santurce

501 Avenida Roberto H. Todd, San Juan
gymLæs mere
Salón Club Maya

Salón Club Maya

209, Avenida Roberto H. Todd, San Juan
gymLæs mere
Headway PR Personal Trainer

Headway PR Personal Trainer

66 Calle Luisa, San Juan
gymLæs mere
Phyt New York City

Phyt New York City

1131 Ashford Avenue, San Juan
gymLæs mere

Condado Studio

Calle Caribe, San Juan
gymLæs mere

Bala Yoga Studio

1214 Ashford Avenue, San Juan
gymLæs mere
Condado Cycling

Condado Cycling

1309 Ashford Avenue, San Juan
gymLæs mere

Optimum Body Performance

San Juan
gymLæs mere

Dos11 Yoga Studio

211 Calle Canals, San Juan
gymLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning