Hospital i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
08:17:04

Somascan Inc.

56 Calle José Martí, San Juan
hospitalLæs mere
Luis Rodríguez Terry - Cirugía Facial, Abdomen y Busto

Luis Rodríguez Terry - Cirugía Facial, Abdomen y Busto

703 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
hospitalLæs mere

Oficina Rodriguez Terri Cirujano

703-705 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
hospitalLæs mere

AMBUVET DEL CARIBE HOSPITAL VETERINARIO

Oficina 3-A, 506 Calle Marginal, San Juan
hospitalLæs mere
Advanced Anti Aging & Integrative Gynecology

Advanced Anti Aging & Integrative Gynecology

29 Washington Street, Ashford Medical Tower Suite 310, San Juan
hospitalLæs mere
Centro De Salud Primaria

Centro De Salud Primaria

909-913 Calle Cerra, San Juan
hospitalLæs mere
Centro Más Salud Dr. Gualberto Rabell

Centro Más Salud Dr. Gualberto Rabell

900 Calle Cerra, San Juan
hospitalLæs mere

Plaza Del Condado

64 Avenida Condado, San Juan
hospitalLæs mere

Plaza CONDADO

61-71 Calle Santiago Iglesias, San Juan
hospitalLæs mere

Programa Sida Municipio San Juan

1300-1308 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
hospitalLæs mere

Centro Salud Dr. Manuel Garcia

1308, 1300 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
hospitalLæs mere
Advanced Wound Healing Center San Juan

Advanced Wound Healing Center San Juan

1393 Calle San Rafael, San Juan
hospitalLæs mere
Doctors' Center Hospital

Doctors' Center Hospital

1309-1315 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
hospitalLæs mere
Hospital Centro de Doctores de San Juan

Hospital Centro de Doctores de San Juan

1395 Calle San Rafael, San Juan
hospitalLæs mere

Solimar

1397-1399 Calle Feria, San Juan
hospitalLæs mere
Hogar San Amparo

Hogar San Amparo

758, 756 Avenida Hipódromo, San Juan
hospitalLæs mere

Centro Salud Manuel Quevedo Baez

Calle San Agustín, San Juan
hospitalLæs mere

Dra. Lauren Lynch

1420 Calle Américo Salas, San Juan
hospitalLæs mere

CDT Puerta Tierra

321, 319 Calle San Agustín, San Juan
hospitalLæs mere
Metro Pavia Medical Tourism - PR Headquarters Office

Metro Pavia Medical Tourism - PR Headquarters Office

1462 Prof. Augusto Rodríguez Street
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning