Bibliotek i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
04:51:19
Conservatorio de Música de Puerto Rico

Conservatorio de Música de Puerto Rico

Ponce de León #951, San Juan
libraryLæs mere

La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos

520 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
libraryLæs mere
Archivo General Y Biblioteca Nacional de Puerto Rico

Archivo General Y Biblioteca Nacional de Puerto Rico

500 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
libraryLæs mere
Libros AC

Libros AC

1510 PR-25 00909, 1510 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
book_storeLæs mere
Biblioteca Carnegie

Biblioteca Carnegie

7 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
libraryLæs mere
Euroamericana de Ediciones Corporation.

Euroamericana de Ediciones Corporation.

2000 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
book_storeLæs mere

Biblioteca Electrónica Estudia Conmigo

575 Avenida Franklin Delano Roosevelt, San Juan
libraryLæs mere

Biblioteca Abelardo Díaz Alfaro

1236, 1202 Calle Cadiz, San Juan
libraryLæs mere
Biblioteca Universidad Politécnica de Puerto Rico

Biblioteca Universidad Politécnica de Puerto Rico

San Juan
libraryLæs mere

Fort Buchanan Library

Bldg. 518, Fort Buchanan, Guaynabo, Puerto Rico
libraryLæs mere

Biblioteca Juan de Valdes

700 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
libraryLæs mere
Facultad de Derecho

Biblioteca Rafael Picó

San Juan
libraryLæs mere
Biblioteca de Planificación

Biblioteca de Planificación

Avenida Juan Ponce de León, San Juan
libraryLæs mere

Biblioteca Ciencias Medicas

Recinto de Ciencias Médicas, San Juan
libraryLæs mere
Biblioteca de Derecho, Universidad de Puerto Rico

Biblioteca de Derecho, Universidad de Puerto Rico

San Juan
libraryLæs mere
Universidad de Puerto Rico

Universidad de Puerto Rico

Ponce de Leon Ave, San Juan
libraryLæs mere
Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática

Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática

Edificio José M. Lázaro, Cll Mangos, BIB Ciencias Bibliotecarias, San Juan
libraryLæs mere
Biblioteca José M. Lázaro

Biblioteca José M. Lázaro

Edificio José M. Lázaro, Calle Mangos, San Juan
libraryLæs mere
Biblioteca Néstor M. Rodríguez

Biblioteca Néstor M. Rodríguez

Avenida Universidad, San Juan
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning