Universitet i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
19:38:14

Inter metro

958 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
universityLæs mere
Conservatorio de Música de Puerto Rico

Conservatorio de Música de Puerto Rico

Ponce de León #951, San Juan
libraryLæs mere
Madison Hills University

Madison Hills University

El Caribe Office Building, 53 Palmeras Street, 6th Floor, San Juan
universityLæs mere
North Shore Aviation
Horizon Aviation Center

Horizon Aviation Center

Aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci, San Juan
universityLæs mere
Benítez Aviation

Benítez Aviation

Calle Lindbergh, San Juan
universityLæs mere

Century College

1316 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
universityLæs mere
Inter American University of Puerto Rico - School of Aeronautics

Inter American University of Puerto Rico - School of Aeronautics

San Juan
universityLæs mere

Salón Multiusos Anexo CAAPPR

225 Calle del Parque, San Juan
universityLæs mere

Barat Norte BN

Avenida Sagrado Corazón de Jesús, San Juan
universityLæs mere

Uni

1866-1882 Calle San Antonio, San Juan
universityLæs mere
Universidad del Sagrado Corazón

Universidad del Sagrado Corazón

Calle San Antonio, San Juan
universityLæs mere
Universidad Sagrado Corazón

Universidad Sagrado Corazón

EDP University, 560 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
universityLæs mere
Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana

170 Calle Federico Costas, San Juan
universityLæs mere

Colegio Tecnologico

210 Avenida José Oliver, San Juan
universityLæs mere
Colegio Universitario de San Juan

Colegio Universitario de San Juan

180 Avenida José Oliver, San Juan
universityLæs mere
Universidad Albizu- Recinto de San Juan

Universidad Albizu- Recinto de San Juan

Universidad Carlos Albizu, 151 Calle Tanca, San Juan
universityLæs mere
Universidad Carlos Albizu

Universidad Carlos Albizu

317, 301 Calle Luna, San Juan
universityLæs mere
Puro Enfoque, L.L.C.

Puro Enfoque, L.L.C.

Calle San Luis #342, New Port IV Suite 102, San Juan
universityLæs mere

Instituto de Banca y Comercio

61 Ave. Ponce de León, San Juan
universityLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning