Kirke i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
18:57:24

Our Lady of Perpetual Help Church

704 Calle José Martí, San Juan
churchLæs mere

Castillo Del Amor>Miedo

600 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
churchLæs mere

Chapel of Our Lady of Lourdes

Avenida Juan Ponce de León, San Juan
churchLæs mere

Casa SIN Paredes "Milagro De Amor", Santurce

Calle Aurora, San Juan
churchLæs mere

Primera Iglesia Bautista de Santurce

Calle Ernesto Cerra, San Juan
churchLæs mere

JW San Juan English

1050-1052 Puerto Rico 25, San Juan
churchLæs mere

Centro Evangelistico Victory Outreach

1057-1073 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
churchLæs mere

Iglesia de Dios Pentecostal MI Pda 15

1050 Calle Lealtad, San Juan
churchLæs mere

Iglesia Evangelica Unida - Santurce Parada 22 1/2

Calle Lealtad, San Juan
churchLæs mere

Concejo de Planificación VIH/SIDA - AME de San Juan

#900 Calle Cerra, San Juan
churchLæs mere

Iglesia Metodista Santurce

Calle San Juan 662
churchLæs mere

Iglesia Metodista La Transfíguración

662 Calle San Juan, San Juan
churchLæs mere

First English Seventh Day Adventist Church

122 Calle Condado, San Juan
churchLæs mere

Iglesia Cristiana Nazareth, Trastalleres

1106, 00923 Calle La Nueva Palma, San Juan
churchLæs mere

The Universal Church

1261 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
churchLæs mere

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

1308 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
churchLæs mere

Nuestra Señora de la Monserrate

Puerto Rico 25, San Juan
churchLæs mere

Catedral Episcopal San Juan Bautista

301 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
churchLæs mere

Iglesia Metodista Libre

1409 Calle Feria, San Juan
churchLæs mere

Stella Maris Parish

69 Calle Cervantes, San Juan
churchLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning