Punkt af interesse i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
14:47:14

Residencias Brisamar

706 Calle José Martí, San Juan
point_of_interestLæs mere

Oficina Parroquial Perpetuo Socorro

706, 704 Calle José Martí, San Juan
place_of_worshipLæs mere

Ecliptica

Calle McKinley #670
point_of_interestLæs mere
Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

704 Calle José Martí, San Juan
churchLæs mere
Imani Men's Store

Imani Men's Store

664 Calle Unión, San Juan
clothing_storeLæs mere

Parking

705 Calle Roosevelt, San Juan
schoolLæs mere

CONDOMINIO CASA BLANCA MIRAMAR

650-668 Calle Estado, San Juan
point_of_interestLæs mere

Acade

655-665 Calle Central, San Juan
schoolLæs mere
Academia Perpetuo Socorro

Academia Perpetuo Socorro

704 Calle José Martí, San Juan
schoolLæs mere
Miramar Royal

Miramar Royal

705 Calle Roosevelt, San Juan
point_of_interestLæs mere

Somascan Inc.

56 Calle José Martí, San Juan
hospitalLæs mere
Parquecito de Miramar

Parquecito de Miramar

611 Calle Cuevillas, San Juan
parkLæs mere

Condominio Unión Norte

664-666 Calle Unión, San Juan
point_of_interestLæs mere
Estetica Linda Rexach

Estetica Linda Rexach

#653 Estado Street, San Juan
beauty_salonLæs mere

SGI, CARIBBEAN TOWER

666 Calle McKinley, San Juan
place_of_worshipLæs mere
Fit Nine One One

Fit Nine One One

1367 Roosevelt Ave, San Juan
gymLæs mere

El almendro residences

El Laurel, 651 Calle Roosevelt, San Juan
point_of_interestLæs mere
Gimnasio Carlos Ruiz

Gimnasio Carlos Ruiz

Calle Central, San Juan
point_of_interestLæs mere

MADMi - Museo de Arte y Diseño de Miramar

607 Calle Cuevillas, San Juan
museumLæs mere
McKinley 654

McKinley 654

659 Calle McKinley, San Juan
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning