Museum i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
18:50:17

MADMi - Museo de Arte y Diseño de Miramar

607 Calle Cuevillas, San Juan
museumLæs mere
Km 0.2
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

Av. Juan Ponce de León, esquina Ave. Roberto H. Todd, Parada 18, San Juan
museumLæs mere
Puerto Rican Sports Hall of Fame

Puerto Rican Sports Hall of Fame

Calle Normandie, San Juan
museumLæs mere
Casa Ashford

Casa Ashford

69 Calle Cervantes, San Juan
museumLæs mere
Museo De Arte De Puerto Rico

Museo De Arte De Puerto Rico

299 Avenida de Diego, San Juan
museumLæs mere
Museo de Vida Silvestre de San Juan

Museo de Vida Silvestre de San Juan

1075 Ave John F Kennedy, San Juan
museumLæs mere
Museo de la Guardia Nacional

Museo de la Guardia Nacional

Calle Esteves, San Juan
museumLæs mere
Gran Logia Soberana de Puerto Rico

Gran Logia Soberana de Puerto Rico

1707 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
museumLæs mere
Faro CABO ROJO

Faro CABO ROJO

Calle Pershing, San Juan
museumLæs mere
Paseo de los Presidentes

Paseo de los Presidentes

San Juan
museumLæs mere
Monumento al Holocausto

Monumento al Holocausto

735 Avenida Juan Ponce de León San Juan 00917 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
museumLæs mere

Plaza Del Maestro San Juan PR

Puerto Rico 25R, San Juan
museumLæs mere
Bahia Urbana Muelle 6

Bahia Urbana Muelle 6

San Juan
museumLæs mere

The Pink House

167m, 165 Calle Santa Cecilia, San Juan
museumLæs mere
Casa Museo Ismael Rivera

Casa Museo Ismael Rivera

113, 103 Calle Ismael Rivera, San Juan
museumLæs mere

Puerto Rico Historic Building Drawing Society

Calle Fortaleza, San Juan
museumLæs mere
The Old San Juan Loft at O'Donnell St.

The Old San Juan Loft at O'Donnell St.

153 Calle O'Donnell, Old San Juan
real_estate_agencyLæs mere
Museo del Mar

Museo del Mar

360 Calle San Francisco, San Juan
museumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning