Biograf i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
19:30:29

Caribbean Cinemas Fine Arts

252 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
movie_theaterLæs mere

Fine Arts Miramar

907 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
movie_theaterLæs mere

Caribbean Cinemas Metro

1255 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
movie_theaterLæs mere

Antiguo Teatro Paramount

1302 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
movie_theaterLæs mere

Caribbean Cinema Oficinas

San Juan
movie_theaterLæs mere

Los colobos

Calle Pumarada, San Juan
movie_theaterLæs mere

Caribbean Cinemas

525 Avenida Franklin Delano Roosevelt, San Juan
movie_theaterLæs mere

Caribbean Cinemas Fine Arts

Avenida Juan Ponce de León, San Juan
movie_theaterLæs mere

Antiguo Teatro Astor

419 Avenida de Diego, San Juan
movie_theaterLæs mere

Cine Roosevelt

480 Calle Ingeniero Juan A. Davila, San Juan
movie_theaterLæs mere

Teatro Corselle

1172 Calle Canada, San Juan
movie_theaterLæs mere

Antiguo local Teatro Kresto y Denia

700-710 Avenida Andalucía, San Juan
movie_theaterLæs mere

Antiguo local del Teatro Azteca

673 Calle Constitución, San Juan
movie_theaterLæs mere

Caribbean Cinemas

100 Avenida San Patricio, Guaynabo
movie_theaterLæs mere

Isaresa Old Theater

1107-1121 Calle 12 Southeast, San Juan
movie_theaterLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning