Cafe i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
18:58:46
Macchiato Coffee-Deli

Macchiato Coffee-Deli

654 Avenida Fernandez Juncos, San Juan
cafeLæs mere
Macchiato Coffee-Deli

Macchiato Coffee-Deli

802, 800 Avenida Manuel Fernández Juncos, San Juan
cafeLæs mere
Lucia Patisserie

Lucia Patisserie

625 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
cafeLæs mere
Gustos Coffee Co. Miramar

Gustos Coffee Co. Miramar

Miramar Plaza, Suite 105, 00907, Avenida Juan Ponce de León, San Juan
cafeLæs mere
Kudough's Donuts & Coffee Bar

Kudough's Donuts & Coffee Bar

622 calle cerra local 1, San Juan
cafeLæs mere
Caldera Café Coffee Shop

Caldera Café Coffee Shop

1057-, 928 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
cafeLæs mere
Panadería y Repostería Las Torres

Panadería y Repostería Las Torres

863 Calle Ernesto Cerra, San Juan
cafeLæs mere
La Jerezana

La Jerezana

1054-1072 Calle Navas, San Juan
cafeLæs mere
Cafe Caribe

Cafe Caribe

1211-1429 Ashford Avenue, San Juan
cafeLæs mere
Starbucks Coffe

Starbucks Coffe

999 Ashford Avenue, San Juan
cafeLæs mere

El Departamento de la Comida.

1063 Avenida Las Palmas, San Juan
cafeLæs mere
El Mercado De Paseo Caribe

El Mercado De Paseo Caribe

San Juan
cafeLæs mere
New Taste

New Taste

1051 Ashford Avenue, San Juan
cafeLæs mere

Casa US Ecology, San Juan

1104-1110 Calle Piccioni, San Juan
cafeLæs mere
Cafe 18

Cafe 18

Avenida Juan Ponce de León, San Juan
cafeLæs mere
San Pedrito

San Pedrito

Calle Los Rosales, San Juan
cafeLæs mere
Euforia
Waffler Avenue (Condado Beach)

Waffler Avenue (Condado Beach)

1054 Ashford Avenue, San Juan
cafeLæs mere
Panaderia La Torre

Panaderia La Torre

1060-1074 Calle La Rosa, San Juan
cafeLæs mere
Ben & Jerry's Condado

Ben & Jerry's Condado

1049 Ashford Ave, San Juan
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning