Home Services at The Home Depot i Bayam贸n

Puerto RicoHome Services at The Home Depot

09:46:34

脜ben

🕗 氓bningstider

Mandag-
Tirsdag-
OnsdagLukket
Torsdag-
Fredag-
L酶rdag-
S酶ndag-
725, West Main Avenue, 00961, Bayam贸n, PR Puerto Rico
Kontakter telefon: +1 855-615-4490
Internet side: www.homedepot.com
St酶rre kort og retninger
Latitude: 18.406133, Longitude: -66.1613253

Kommentar 5

 • cristian maysonet

  cristian maysonet

  ::

  The service was great but the wait time for products it鈥檚 to much!!! Over one month to get them!

 • Antonio Morey Martin

  Antonio Morey Martin

  ::

  Did not answer the call

 • Jose Rodriguez

  Jose Rodriguez

  ::

  I'm not interested

 • RAMON CRUZ

  RAMON CRUZ

  ::

  Buy a Solder Electric Gun, which came out Limon, to open credit with them Home Dipot. I paid it before 20 days, they did not register the payment and they continued to hump, sending me collection letters, and they signed for $ 142.00, I had to go personally to the store, When I went, they told me, you do not owe anything.

 • Leyza Avil茅s

  Leyza Avil茅s

  ::

  The delivery system is the worst. They have made me miss my job, twice, to receive the merchandise at my house and they have not arrived nor did they notify me that they were not coming. I have been waiting for more than a month to contact me to bring me a washing machine and a dryer to buy. I have tried to call, but the phone has never been answered. I regret having bought at Home Depot, Plaza del Sol, I do not recommend it.

N忙rmeste Maler

馃搼 Alle kategorier

Administrative omr氓de niveau 1Administrative omr氓de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr氓deDagligvarebutikDyrehandelDyrl忙gebehandlingEjendomsm忙glerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds忙tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren酶rH氓rplejeIndk酶bscenterIsenkr忙mmerKasinoKirkeKirkeg氓rdKommunenKunstgalleriK酶bmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnL氓sesmedL忙geMadMalerMoskeMuseumM氓ltid leveringM氓ltid takeawayM酶belbutikNabolagNatklubNaturlige tr忙kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR氓dhusSko butikSkoleSk酶nhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd忙kning entrepren酶rTandl忙geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT酶jbutikUniversitetVasket酶jVinhandelZoobiludlejning