Pizza Hut i San Juan

Puerto RicoPizza Hut

15:48:05

√Öben

🕗 √•bningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
L√łrdag-
S√łndag-
408, Calle 31, 00924, San Juan, PR Puerto Rico
Kontakter telefon: +1 787-250-7474
Internet side: pizzahutpr.com
St√łrre kort og retninger
Latitude: 18.3966312, Longitude: -66.0177698

Kommentar 5

 • en

  Maria Judith Gonzalez

  ::

  Always over tip so delivery is faster.

 • en

  Tano-Urayo√°n Russi Rom√°n

  ::

  Nothing fancy just a delivery carry out pizza hut

 • Dwayne Jeffers

  Dwayne Jeffers

  ::

  Good pizza, quick delivery and good service.

 • Dark Lord

  Dark Lord

  ::

  Bad service. Bad product. Dont order ever.

 • Enrique Velez

  Enrique Velez

  ::

  Employees expect you to order from the two or three promotions they give you, and get sassy the moment you start asking for other options. Thy will put you on hold as a form of punishment until you "decide what you want". Delivery times are from 40 minutes forward. Pan pizza crusts are often undercooked and bitter.

Nærmeste Måltid levering

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning